Sledujeme stav životního prostředí v Táboře a okolí

Společně se žáky Táborského soukromého gymnázia, kteří se podílejí především na realizaci měření, sledujeme stav životního prostředí v Táboře a okolí. Od 14.10.2003 je v Táboře poblíž Finančního úřadu instalována automatická stanice na měření kvality ovzduší. Sleduje se tam především znečištění ovzduší prachem (PM10), tedy prachu, jehož zvýšení způsobuje zdravotní rizika a zamezuje samočisticí schopnosti plic.

Dále je sledován oxid siřičitý, jehož původ je ve spalování paliv a automobilovém provozu a také oxid dusičitý, který způsobuje nejen zdravotní rizika, ale také kyselé deště. Jeho původ je v stejných procesech.

A jak nám vychází táborská lokalita? Řekneme rovnou, nic moc. Při pohledu do map zjišťujeme, že jsme jednou z nejznečištěnějších oblastí v Jihočeském kraji. A v koncentraci prachových částic jsme na 38 místě ze 158 sledovaných míst v republice (hned vedle Ústí nad Labem), kde dochází ke znečišťování.

Při pohledu do tabulek dále zjišťujeme, že u oxidů dusíku a oxidů síry je Tábor na 50 místě (data poskytnuta od ČHMÚ, 2010).

Pokud Vás bude tato problematika dále zajímat, můžete se obrátit na portál Českého hydrometeorologického ústavu, kde je umístěn aktuální přehled dat z automatizovaných stanic a přehled meteorologických informací (aktuální teplota, vlhkost a směr větru).

ODKAZ ZDE: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_CTABA_CZ.html

Autor kreseb Josef Švarc,
děkujeme.
Tento projekt je podpořen Městem Tábor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *