Odpočinková a rekreační zóna na Větrovech?

V současné době podniká město Tábor kroky k získání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí pro plán ÚSES (Územní systém ekologické stability). Plán ÚSES je nedílnou součástí územního plánu našeho města.

Narážíme hned na začátek na několik nepřesností v projektu, kdy podle radnice se jedná o lokální biocentrum „U Hýlačky“ (i když se ve skutečnosti nejedná o prostor u rozhledny Hýlačky, ale o prostor u rybníčku „Doubravák“ a plochy směrem na Slapy).

Jde tedy o pozemky v majetku města Tábora, v rámci projektu by mělo dojít k úpravě rybníčku Doubravák a k revitalizaci ploch, na kterých by mělo být vysázeno přes 13 tisíc kusů dřevin spolu s dalšími úpravami (lesoparková úprava) a má dojít k vzniku naučné stezky. Získá-li město finanční prostředky, měla by být realizace zahájena přelomu roku 2013. Níže předkládáme další mapové podklady od Odboru životního prostředí města Tábora.

Na schůzce se zástupci města se budeme ptát:
– pro jakou strukturu návštěvníků je projekt určen?
– kde a proč není řešena parkovací plocha pro návštěvníky?
– proč není řešeno napojení na další komunikační spoje?
(připravovaná cyklostezka a současná Stříbrná naučná stezka)
– počítá se s úpravou cesty směrem na Slapy?
– je v pořádku, že se o takovéto akci dozvídá Výbor příměstské části
Větrovy až z tisku?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *